Bienvenue au Festival Vietnam 2019 à Lyon!

06-07 juillet 2019 au Mékong Asian Village

Une fenêtre sur la culture vietnamienne / Cửa sổ văn hóa Việt Nam

Le Premier Festival du Vietnam à Lyon est une excellente opportunité de faire connaissance avec la culture asiatique grâce à des représentations de danse, sport et musique, ainsi que des métiers, des cuisines traditionnelles et des talents et artistes de ce beau pays.

Liên hoan Văn hóa Việt Nam đầu tiên ở Lyon là dịp tuyệt vời để ta làm quen với nền văn hóa Á châu, được thể hiện qua các màn trình diễn múa, thể thao và âm nhạc, các ngành nghề thủ công, ẩm thực truyền thống, các tài năng và nghệ sỹ đến từ đất nước xinh đẹp này.

Mr ROLAND BEAUMONT, organisateur principal

L'équipe du festival

ROLAND BEAUMONT

Organisateur principal, Responsable Presse et Médias

Nhà tổ chức chính, Phụ trách báo chí và truyền thông

TINE SONG

Co-organisatrice, Responsable et Jury de TheVoice Festival Vietnam, Responsable de défilé de Ao Dai

Đồng tổ chức, Phụ trách TheVoice Festival Vietnam, Phụ trách biểu diễn áo dài

TATIANA TEPLIASHINA

Co-organisatrice, Responsable communication et marketing Dossier de presse, programme

Đồng tổ chức, Phụ trách truyền thông và tiếp thị, Danh mục báo chí, chương trình

CAROLINE HUONG ROSE

Responsable sponsoring, relations publiques

Phụ trách tài trợ, quan hệ công chúng

BERNARD TINGAUD

Co-Organisateur, Trésorier, Responsable des stands, Équipe de logistique et sécurité

Đồng tổ chức Thủ quỹ Phụ trách quầy hàng, Đội hậu cần và an ninh

ENZO VERHEE

Responsable Audiovisuel, Chargé de communication et marketing

Biên tập viên, Phụ trách truyền thông và tiếp thị

GAETAN ETIENNE

Responsable de la logistique des intervenants, Chargé de sponsoring

Phụ trách các khách danh dự, Phụ trách tài trợ.

JOSÉPHINE DAMIEN LY-CUONG

Responsable Hôtesses et accueil

Tiếp viên và phụ trách chào đón

NUON VIBOL

Animateur

Người thực hiện

JEAN-PIERRE RIOU

Responsable du site Festival, de la logistique et de la sécurité

Phụ trách khu Liên Hoan, hậu cần và an ninh

DAVID TRAN

Responsable de la logistique du Mékong Asian Village et de l’équipe logistique du Festival

Phụ trách hậu cần Mékong Asian Village và Đội ngũ hậu cần Liên Hoan

Les coorganisateurs

Asia New Generation Vietnam

Asia New Generation Vietnam

L’association Asia New Génération Vietnam , organise des manifestations culturelles et humanitaires pour promouvoir notre pays et venir en aide aux enfants démunis du Vietnam, faire connaître la culture comme la musique, les danses traditionnelles, les métiers, la cuisine, les talents et les artistes de notre magnifique pays : le VIETNAM.

Hội Asia New Génération Vietnam tổ chức các sự kiện văn hóa và nhân đạo để quảng bá hình ảnh đất nước và giúp đỡ các trẻ em nghèo của Việt Nam, giới thiệu văn hóa thông qua âm nhạc dân gian, múa truyền thống, các ngành nghề thủ công, ẩm thực, các tài năng và nghệ sỹ xuất thân từ xứ sở tuyệt vời của chúng tôi : VIETNAM.

Asia Soleil Travel

Asia Soleil Travel

Asia Soleil Travel est une agence de voyage francophone basée à Hanoi, spécialiste des circuits privés et sur mesure. Elle améliore constamment son offre afin de proposer des séjours de rêve dans l’ancienne Indochine française, tout particulièrement au Vietnam.

Asia Soleil Travel là một công ty du lịch sử dụng Pháp ngữ có trụ sở tại Hà Nội, chuyên về các lộ trình cá nhân và theo yêu cầu. Hãng không ngừng cải thiện các dịch vụ để đem đến cho khách hàng những kỳ nghỉ thơ mộng tại xứ sở Đông Dương thuộc Pháp trước đây, đặc biệt là ở Việt Nam.

Mékong Asian village

Mékong Asian village

Le Mékong Asian Village est un parc à thème et de restauration de 1 hectare, accueillant différents festivals tel que le festival Hmong ou encore le festival Khmer qui ont tous deux accueilli environ 3500 visiteurs. Le Mékong situé au Grand Parc Miribel Jonage, chemin des Sablettes, a ouvert ses portes en juin 2018, puis s'est transformé en « Village des neiges » pour la période hivernale.Avec + de 1000 entrées chaque jour durant la période estivale, le Mékong Asian Village a pu rapidement se faire une renommée dans la région lyonnaise. 17 stands dont 12 de restauration asiatique et européenne sont présents.

Mékong Asian Village là một công viên chủ đề và phục hồi 1 ha, tổ chức nhiều liên hoan khác nhau như liên hoan Mông hoặc liên hoan Khmer, cả hai đều đón khoảng 3500 du khách. Mékong Asian Village tại Grand Parc Miribel Jonage, Chemin des Sablettes, được khai trương vào tháng 6 năm 2018, sau đó trở thành « Village des neiges » Ngôi làng tuyết" vào thời kỳ mùa đông. Với 1000 khách mỗi ngày trong suốt mùa hè, Mékong Asian Village đã nhanh chóng được biết đến ở vùng Lyon. 17 quầy hàng trong đó có 12 nhà hàng châu Á và châu Âu.